Да помогнем на бягащия динозавър да мине през всички препятствия с помощта на малко “изкуствен интелект” – T-Rex Runner Hack.

Leave a Reply

Your email address will not be published.