Тинузавър за преподаватели: От тази година Тинузавър ООД организира интензивни летни курсове за преподаватели, на които можете да бъдете обучени как да ползват платформата и учебните материали и да се запознаете с методиката на преподаване, разработена от екипа на Тинузавър. Тези курсове са насочени към частни школи, училища и университети и техните преподаватели, които искат да преподават природните науки по един по-модерен, забавен и практически ориентиран начин.

Записване