Кои сме ние?

Членовете на нашия екип преподават в училища и университети – частни и държавни, като основна работа или като принос към общността. През годините бяха идентифицирани редица недостатъци и пропуски, както и начини те да бъдат преодолени. Членовете на екипа ни не само имат афинитет към иновациите, но и към образование в областта на природните науки, технологиите и педагогиката. Въпреки, че притежават разнообразни компетенции те са експерти в поне една професионална област. Имат и дългогодишен опит в разработка на собствени успешни технологични продукти. Разбира се, имат опит и в неуспешни бизнеси, което им е помогнало да се научат от грешките си. Няколко от нашите колеги са стартирали собствен успешен бизнес и в САЩ.

lg