Открит онлайн урок в ЧОУ Томас Едисън

Информация за STEM комплектите Тинузавър, за които говорихме по време на открития онлайн урок, може да намерите по-долу.

Тинузавър Стартер ЕДУ
Тинузавър Стартер ЕДУ
Тинузавър комплект за запояване
Тинузавър комплект за запояване

Tinusaur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

lg