В образованието навлизат нови технологии и ИТ индустрията помага за тяхното развитие, казва Невен Боянов (компютърен специалист). Елекронното образование и дистанционното обучение са примери за осъвременяването на образователната система. В това направление ученици и студенти имат голям интерес, но доразвиването на процеса се спира от преподавателите. Те трябва да актуализират методите си на преподаване, за да се изгради по-адекватно образование.

http://ekcarevec.com/view_prozorec.php?id=2118

Tinusaur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

lg