Обучението за преподаватели се състои от 20 учебни часа, разпределени в 10 занятия, всяко от които по 2 астрономически часа. 

Като част от обучението ще получите учебни материали, инструменти и др., а именно: (1) комплект Тинузавър Стартер ЕДУ, който включва една основна платка с микроконтролер, две допълнителни платки със сензори и други периферни устройства, USB програматор за качване на машинния код; (2) комплект поялник с допълнителни инструменти и комплект с електронни компоненти за сглобяване тип мултивибратор.

Получените по време на обучението учебни материали си остават за вас.

След като завършите обучението получавате сертификат, удостоверяващ това, че можете да използвате учебната програма на Тинузавър във вашата практика, както и да провеждате курсове Тинузавър за ученици или студенти. Също така получавате достъп до допълнителните учебни и методически материали, за което ще сключим лицензно споразумение.

Занятията за момента, се провеждат изцяло онлайн, като за целта използваме платформата Zoom.

Таксата за участие в обучението е 300 лв. (цена с ДДС). При записване на повече от един участник от една организация получавате отстъпка – отбележете това в заявката.

След като получим заявката ще ви изпратим допълнителна информация и инструкции.

Тинузавър логоДобре дошли в архивите на Тинузавър. Съдържанието на този уебсайт TINUSAUR.INFO вече не се обновява.

Посетете новия ни уебсайт на TINUSAUR.BG.


Тинузавър логоFor the Tinusaur website in ENGLISH, visit TINUSAUR.COM.

⇒ If you are in North America, check our product at Amazon: amazon.com/dp/B08V5RNWMV.