Проектът Тинузавър много ми харесва.

― Случаен посетител