Посещение в СУ “Владимир Комаров” гр. Велико Търново

Посещение в СУ "Владимир Комаров"
На 26.11.2019 Невен Боянов посети СУ “Владимир Комаров” гр. Велико Търново. Той беше поканен да говори за програмиране, роботика и физика пред група от около 40 ученици от 5 до 7 клас. Темите, които обсъждаха бяха…
lg