Нашите продукти

Тинузавър Супер Старт

Тинузавър Супер Старт е специален пакет (от 2 комплекта), който съдържа всичко необходимо, за да сглобите миниатюрен компютър, който после може да програмирате. Съдържа и две допълнителни платки с електронни компоненти, както и сглобяема дървена стойка за сглобените платки и проекти. В пакета получавате поялник с необходимите инструменти за запояване на платките.

Тинузавър Супер Старт
  • Комплект електронни платки и компоненти.
  • Сглобяваш си миниатюрен компютър с поялник.
  • Програмираш го лесно с помощта на блокчета.
  • Всичко това можеш да направиш с твоето дете.

Курсовете Тинузавър

Тинузавър Сглобяване
  • Интензивен курс от 20 занятия за ученици на поне 9 години.
  • Преподаваме практически знания и надграждаме училищните.
  • Развиваме интерес към науките от професиите на бъдещето.
  • Учим се в малки групи да общуваме и да работим в екип.
lg