Блоктину – Инструменти за Windows и инсталиране

Блоктину е нашата среда за разработка.

Главният сайт на Блоктину е BLOCKTINU.com.

По-долу ще намерите кратко ръководство за това как да инсталирате необходимия софтуер за Windows. То е в PDF формат и може да бъде изтеглено.

Блоктину - Инструменти за Windows инсталиране