Платформа за обучение в новото хилядолетие

Тинузавър Лого

Платформата Тинузавър ви предлага инструменти и пособия за провеждане на STEM обучения, комбиниращи електроника, роботика, програмиране, математика и физика, обединени в една мултидисциплинарна учебна програма със силна практическа насоченост и елементи на предприемачество. Освен изучаването на изброените дисциплини като част от обучителния процес са силно застъпени работата по проекти, работата в екип и презентиране.

Ракета

Професиите на бъдещето, особено в контекста на Индустрия 4.0, изискват изучаването на природните науки и технологиите чрез нови, модерни методи и подходи – Платформата Тинузавър предоставя инструменти, позволяващи това да се случи.

Като образователен бизнес използването на платформата Тинузавър ще ви позволи не само да направите вашите уроци по интересни, но ще ви даде възможност да разширите гамата си от образователни продукти с минимална от ваша страна инвестиция.