Невен Боянов, съосновател на образователната платформа „Тинузавър“,  се включи във второто издание на международния Robotics Strategy Forum в София Тех Парк. Той представи комплектите платки и курсовете, с които екипът работи по мисията си образованието по природни науки и роботика да бъде по-достъпно.

Robotics Strategy Forum 2020
Robotics Strategy Forum 2020

По време на хибридното събитие, организирано от Професионалната асоциация по роботика и автоматизация, международни и национални лидери, стартъпи, образователни и държавни институции представиха своята визия за развитие на високите технологии. Трима международни лектори се включиха онлайн в събитието.

Robotics Strategy Forum 2020

„Радвам се, че срещнахме съмишленици, потенциални партньори и клиенти, с които да развием средата за адекватно обучение по природни науки и роботика. Те са сред най-необходимите за подготовка за бъдещето. Обменихме идеи и планове за съвместна работа, говорихме с много студенти, родители, ученици, учители“, разказа Невен Боянов. Той изрази надежда, че подобни форуми ще укрепят още по-силно връзката между образование, наука и бизнес, които са изправени пред сериозни предизвикателства днес.

За контакти и връзки с медиите: Невен Боянов,

https://www.facebook.com/boyanov, https://www.linkedin.com/in/nevenboyanov

За Тинузавър: https://tinusaur.info, https://www.facebook.com/TinusaurBG, https://www.linkedin.com/company/tinusaur

Tinusaur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

lg