Българската платформа за обучение по програмиране, математика и физика, „Тинузавър“ бе одобрена за бизнес партньор на СУ “Владимир Комаров”, гр. Велико Търново, по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на Министерство на образованието и науката. Учителите и учениците от великотърновското училище ще получат възможност да се обучават по съвременна, интерактивна и развиваща се система за подготовка по професиите на бъдещето.

„Тинузавър“ ще предостави лабораторни комплекти с поялници и инструменти към тях, комплекти Тинузавър Стартер 3 ЕДУ, макро- и уебкамери за онлайн преподаване, интензивно десетдневно обучение за преподавателите по точни науки и разработка на интегрирано учебно съдържание по математика, физика, програмиране, роботика и електроника.

Работата по СТЕМ проекта със СУ “Владимир Комаров” е продължение от успешното партньорство с училището. Една учителка от него вече е сертифицирана за работа по методологията на „Тинузавър“.

Обучение за преподаватели 2019
Обучение за преподаватели 2019

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” цели да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM. Над 260 училища се бориха за финансиране по програмата, по данни от МОН от началото на юли.

„Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ ни даде възможност да създадем контакти и възможности за партньорство с много български училища, които вървят по пътя към модерното и адекватно на нуждите на бъдещето образование. Организацията на процеса от страна на МОН, подкрепата за компаниите, беше на високо ниво и ни помогна да бъдем максимално точни в своите предложения и да отговорим на нуждите на потенциалните образователни партньори. Обсъждаме и планираме партньорство с още други 3 училища в България“, заяви Невен Боянов, съосновател на „Тинузавър“.

„Тинузавър“ стартира записването и за новото онлайн обучение за преподаватели по авторската му методология. След обучения в 6 български града, над 25 учители могат да използват учебната програма в тяхната практика, както и да провеждат курсове по нея за ученици или студенти. 10-дневното онлайн обучение се състои от 20 учебни часа, разпределени в 10 занятия, всяко от които по 2 астрономически часа. Повече информация потърсете на сайта на „Тинузавър“.

За контакти и връзки с медиите: Невен Боянов
https://www.facebook.com/boyanov, https://www.linkedin.com/in/nevenboyanov


За Тинузавър: https://tinusaur.info,
https://www.facebook.com/TinusaurBG, https://www.linkedin.com/company/tinusaur

Tinusaur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

lg