2020-06-04 Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов“ гр. Козлодуй

Тема: Роботика, програмиране, математика и физика – защо са важни за професиите на бъдещето?

В бъдеще ще се появят нови професии, за които ние дори не сме подозирали, че ще съществуват. Кои са те обаче? Нека да помислим! А колко важни за професиите на бъдещето ще са програмирането, математиката и физиката и каква роля ще играе роботиката? Нека да потърсим отговори на тези въпроси – заедно.

Професии на бъдещето Козлодуй
Професии на бъдещето – Козлодуй

Информация за STEM комплектите Тинузавър, за които говорихме по време на открития онлайн урок, може да намерите по-долу.

Тинузавър Стартер ЕДУ
Тинузавър Стартер ЕДУ
Тинузавър комплект за запояване
Тинузавър комплект за запояване

Tinusaur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

lg