Истории на успеха на българските иновативни фирми, носители на марката “Високи постижения в иновациите”.
http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=18468

ZOOM – съвременното решение за онлайн видео срещи
https://adstyling.com/zoom/

Българската образователна роботика (анализ + интерактивна карта)
https://www.para.expert/blog-old/

В ПГЯЕ „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй проведоха онлайн урок по Тинузавър
https://zovnews.com/

“Тинузавър” онлайн в ПГЯЕ “Игор Курчатов” – Козлодуй
https://kozloduy-bg.info/106656/tinuzavar-onlajn-v-pgyae-igor-kurchatov-kozloduj/

“Тинузавър” привлече близо 78 хиляди лева инвестиции
https://www.dnesbg.com/obshtestvo/vtinuzavarv-privletche-blizo-78-hilyadi-leva-investitsii.htmlTinusaur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

lg