ИАНМСП организира националното участие по време на международното изложение за иновации и технологии в образованието BETT
https://www.sme.government.bg/?p=49222

Юрий Вълковски: Проектите в ПРОМЯНАТА имат огромен потенциал за развитие
https://nova.bg/accents/view/2020/01/23/275692/

Невен Боянов и Ивайло Николов: Бъдещето е в образованите деца на България!
https://uspelite.bg/neven-boyanov-i-ivailo-nikolov-badeshteto-e-v-obrazovanite-detsa-na-balgariya-1

Те са Невен Боянов и Ивайло Николов. Невен е предприемач, …
https://novini247.com/novini/te-sa-neven-boyanov-i-ivaylo-nikolov-neven-e-predpriemach_2319380.html

Tinusaur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

lg