На 26.11.2019 Невен Боянов посети СУ “Владимир Комаров” гр. Велико Търново. Той беше поканен да говори за програмиране, роботика и физика пред група от около 40 ученици от 5 до 7 клас. Темите, които обсъждаха бяха – професиите на бъдещето и защо математиката и физиката са изключително важни дисциплини. В края на открития урок, на децата беше представен проектът Тинузавър и много от тях проявиха желание да се запишат на курсове.

Tinusaur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

lg