Завърши първата серия от STEM базираните ни курсове за преподаватели в 4 града в страната – Велико Търново, Пловдив, Варна и София.

Вие преподавате?

Започнете новата учебна година с нещо ново: ТИНУЗАВЪР – иновативен, български образователен продукт, който комбинира програмиране, математика, физика и роботика разбира се, за да направи обучението по-интересно, практически ориентирано и забавно.

Запишете се на курса за преподаватели на https://tinusaur.info/educate/

Записване

Какво включва курса за преподаватели?

По време на курса ще имате възможност да научите:

 • Как да преподавате учебния материал
 • Как да ползвате платформата
 • Примерни задачи и техните решения
 • Примерни проекти

Курсът е структуриран така, че половината от него е това, което реално учениците ще правят, а другата половина е методиката и др. необходими умения и знания.

А какво ще включва курса за ученици?

 • Започваме със сглобяване на платките. Запояваме с поялник. Научаваме какво е ток, напрежение, съпротивление, както и повече за компонентите на нашата платка. Запознаваме се с основни закони на физиката и други природни науки.
 • Получаваме малък компютър, който сме си сглобили сами – от нулата.Започваме със сглобяване на платките. Запояваме с поялник. Научаваме какво е ток, напрежение, съпротивление, както и повече за компонентите на нашата платка. Запознаваме се с основни закони на физиката и други природни науки.
 • Пишем програми с блокове или на езика C с помощта на платформата Блоктину. Научаваме какво е алгоритъм и програма, както и какво е променлива, условен преход, цикъл и много други.
 • Създаваме интересни проекти, работим в екип, правим презентации. Научаваме как да правим връзка между физичните явления в заобикалящия ни свят и софтуера.
Курс за преподаватели - Брошура

Tinusaur

One thought on “Курсове за преподаватели по програмата на Тинузавър – втора серия

 1. Радослав Радков

  Интерес за курса за продаватели в София.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

lg