Тази събота, 3-ти декември, ще бъде поредната работилница по микроконтролери, електроника и запояване.

микроконтролер тинузавър microkontroler Tinusaur

Ще работим в 3 направления.

  1. Сглобяване (запояване) на електронни комплекти: блиц ефект и детектор на лъжата. (Повече информация за комплектите – по-късно.)

  2. Програмиране на микроконтролери. Основно Ардуино и Atmel-базиран, а по-специално Тинузавър (Tinusaur), базиран на ATtiny85 за тези, които вече са сглобявали такъв на предни работилници. Може да носите и собствена Ардуино-съвместима система.

  3. Само за студентите “Софтуерно инженерство”: комплекти Тинузавър. Това е като част от техния курс по микроконтролери.

Ако имате поялник и необходимите към него материали в къщи – носете го.

Ако нямате поялник – може да вземете назаем от приятел или да проверите дали няма подходящ в магазин Елимекс.

(Повече информация за магазина и за моделите – по-късно.)

Въпреки че самата работилница е безплатна, ще трябва да заплатите материалите. Цените все още не са окончателно установени, но за електронните комплекти ще са от порядъка на 3 – 4 лева.

Мястото ще бъде уточнено до няколко дена, но вероятно ще бъде ВТУ/ФМИ, зала 102.

Tinusaur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

lg