Проектът Тинузавър старира в края на 2013 година.

Тинузавър
Първата платкабеше проектирана на 25-ти септември 2013 г.
Тинузавър
Дизайн на платката Тинузавър
Тинузавър
Първите Тинузавър платки произведени от OSHPark
Тинузавър
Платка Тинузавър

Tinusaur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

lg