Нашата история

Платформата Тинузавър се разработва от 2013 година и е плод на труда на десетки професионалисти в областта на технологиите, на преподаватели в школи, училища и университети и благодарение на постоянната обратна връзка, получена при използването ѝ през годините. Печелила е няколко национални и международни награди за иновации в образованието.

Тинузавър Прототип 2013
Тинузавър – Прототип 2013

Платформата Тинузавър се ползва в много държави по света. Информация на английски език е достъпна на официалния ни сайт на адрес https://tinusaur.org.