Тинузавър за ученици и студенти: Курсовете, базирани на Платформата Тинузавър са насочени основно към ученици и студенти като част от тяхната допълнителна извънкласна подготовка. Те им дават възможност да усвоят повече знания по любимите си природни науки и то по интересен и практически ориентиран начин.

Курсове

Лятна академия в Еленския балкан в с. Дрента

uni4kids фондация „Университет за деца“

Електроника, роботика, програмиране, математика и физика

Всяко лято фондация „Университет за деца“ заедно с Тинузавър организира лятна академия в Еленския балкан в с. Дрента с фокус електроника, роботика, програмиране, математика и физика.